Overige werkzaamheden

• Gladheidsbestrijding op terreinen

• Verkoop haardhout
o Haardhout wordt verkocht in stammen van ca. 2.30 m en kan afgehaald worden op locatie, echter kunt u er ook voor kiezen om dit te laten bezorgen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Henk Naaijer via 06-21264161.

• Waterschappen zien er op toe dat sloten die onder schouw staan jaarlijks worden gereinigd om doorstroming van het water te waarborgen. In het kader hiervan kunnen wij de volgende werkzaamheden voor u uitvoeren:
o taluds (de schuine slootwallen) maaien;
o begroeiing en modder van de bodem van de sloot verwijderen;
o duikers goed open houden, zodat het water er vrij door kan stromen;
o kaden en dammen in goede staat van onderhoud brengen;
o voorwerpen verwijderen die de afvoer, aanvoer en berging van het water hinderen.